Tag: chống mất cắp

'Vấn nạn' mất cắp ô đi mưa đã khiến người Nhật Bản thi nhau làm điều này

TIN NỔI BẬT - 7 tháng trước

ilike.com.vn - Ý tưởng đơn giản của một người dùng Twitter về việc chống mất cắp ô đi mưa đang được Internet nhiệt tình ủng hộ.