Tag: chỉ thị 16

Hà Nội chính thức cấm shipper tự do, người giao hàng thiết yếu thuộc quản lý các đơn vị ...

Đời Sống - 3 tháng trước

ilike.com.vn - Đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện thuộc quản lý của các đơn vị, doanh nghiệp phải đăng ký danh sách với Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông và các Sở chuyên n...

Hà Nội ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16: Đường phố vắng lặng, hàng qu...

Đời Sống - 3 tháng trước

ilike.comm.vn - Từ 6h ngày 24/07, TP. Hà Nội chính thức bắt đầu thực hiện giãn cách toàn xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ trong vòng 15 ngày nhằm khống chế dịch bệnh đang diễn biến ngày một phức t...