Tag: Idol Producer 2

Sau bao ngày ngóng trông mỏi mòn, YG cuối cùng cũng cho Lisa (BLACKPINK) được chứng minh...

showbiz - 6 ngày trước

ilike.com.vn - Cuối cùng, Lisa - main dancer của BLACKPINK - cũng sắp sửa có cơ hội để truyền đạt và thể hiện rõ hơn kỹ năng nhảy của mình tại một show sống còn?