Tag: ngày tàn

Ngày tàn trôi về phía cũ

Mật Mã Trái Tim - 9 tháng trước

Ngày hôm nay thật chẳng giống bao ngày khác khi ta biết người đã mãi quay lưng chọn bình yên thay vì sóng gió, chọn tình yêu đầu thay vì thứ tình yêu si mê nhiệt thành.