Tag: Tần Số Chết

Phim Hàn 'Tần Số Chết' không lọt cửa kiểm duyệt tại Việt Nam!

TIN NỔI BẬT - 12 tháng trước

ilike.com.vn - Dù đã lên lịch sẵn sàng để chính thức công chiếu sau đúng một tuần nữa, Tần Số Chết đã chẳng thể vượt qua được khâu kiểm duyệt tại Việt Nam.